In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

j) Lege provinziala di 22 de dezëmber dl 2015, n. 171)
Ordinamënt finanziar y contabl di comuns y dles comunités comprensoriales

(Abroghé dal art. 35, coma 1 dla l.p. di 12 de dezëmber dl 2016, n. 25).

1)
Publicada tl suplemënt n. 2 dl B.O. di 29 de dezëmber dl 2015, n. 52. La verjium ladina é gnüda publicada tl B.O. di 30 de messè dl 2016, n. 30.