In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

e) Lege Provinziala di 15 de mà dl 2013, n. 61)
Zënter d’esperimentaziun agrara y forestala Laimburg

1)
Publicada tl Boletin Ofizial dla Regiun di 21 de mà dl 2013, n. 21.

Art. 1  2)

2)
L'art. 1 é gnü abroghé dal art. 10, coma 1 dl D.P.P. di 27 de dezëmber dl 2016, n. 35.

Art. 2  3)

3)
L'art. 2 é gnü abroghé dal art. 10, coma 1 dl D.P.P. di 27 de dezëmber dl 2016, n. 35.

Art. 3  4)

4)
L'art. 3 é gnü abroghé dal art. 10, coma 1 dl D.P.P. di 27 de dezëmber dl 2016, n. 35.

Art. 4  5)

5)
L'art. 4 é gnü abroghé dal art. 10, coma 1 dl D.P.P. di 27 de dezëmber dl 2016, n. 35.

Art. 5  6)

6)
L'art. 5 é gnü abroghé dal art. 10, coma 1 dl D.P.P. di 27 de dezëmber dl 2016, n. 35.

Art. 6  7)

7)
L'art. 6 é gnü abroghé dal art. 10, coma 1 dl D.P.P. di 27 de dezëmber dl 2016, n. 35.

Art. 7 (Interpretaziun autentica)

(1) Aladô dl’interpretaziun dles desposiziuns dl articul 1 y dl articul 3, coma 1 dla lege provinziala di 3 de novëmber dl 1975 n. 53, y mudaziuns suandëntes él miné che le Zënter é n ënt publich zënza fins economics.

Art. 8 (Abrogaziun)

(1) La lege provinziala di 3 de novëmber dl 1975, n. 53 y mudaziuns suandëntes vëgn abrogada.

Art. 9 (Desposiziun finanziara)

(1) I cosć che vëgn da chësta lege vëgn curis cun i stanziamënć de spëisa bele desponüs tl bilanz sön les unitês de previjiun de basa 13105 y 13235 a ćiaria dl eserzize 2013, autorisà por i intervënć preodüs dala lege provinziala di 3 de novëmber dl 1975, n. 53, y mudaziuns suandëntes, abrogada dal articul 8.

(2) Les spëises a ćiaria di agn finanziars che à da gnì vëgn stabilides cun la lege finanziara anuala.

Chësta lege gnarà publicada tl Boletin Ofizial dla Regiun. Vignun a chël che al ti speta é oblié da la respetè y da la fà respetè sciöche lege dla Provinzia.