In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 08/03/2016

a) Lege Provinziala di 14 de dezëmber dl 1988, n. 581)
Normes tla materia di eserzizies publics

Visualizza documento intero
1)
Publicheda tl Suplemënt Urd. n.1 dl B.U. di 20 de dezëmber 1988, n. 57.