In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

i) Lege provinziala di 19 de forà dl 2001, n. 51)
Ordinamënt dla profesciun de maester de schi y dles scores de schi

Visualizza documento intero
1)
Publicada tla injunta n. 1 tla G.U. 6 de merz 2001, n. 10.

Art. 19 (Ativité fora dla scora de schi)

(1)  I maestri de schi scrić ite tl register provinzial di maestri de schi po avëi n´ativité da profescionisć lëdi fora dles scores de schi, tan inant che les prestaziuns profescionales ne vëgnes nia pitades sot forma de n´ativité organisada cun d´atri maestri de schi, inće ma ocajionalmënter.

(2)  I maestri de schi che laora autonomamënter zënza l´intermediaziun de na scora de schi mëss lascé alsavëi le fat denant che mëte man la sajun al consëi diretif dla ciamena provinziala, al ofize provinzial competënt en materia y al´aziënda turistica competënta dl post indican avisa i dac personai, les cualificaziuns y spezialisaziuns, le numer de codesc fiscal y le numer dla partida CVA, la sënta fiscala y la misciun por la consegnaziun dla posta, le raiun de competënza, les tarifes aplicades y la desmostraziun da avëi stlüt jö n´assiguraziun de responsabilité zivila por i dagns ala porsona y ales cosses dl scolar y de terzi.  23)

23)
L'art. 19, coma 2 é gnü naota sostituí dal art. 5, coma 5 dla l.p. di 13 de novëmber dl 2009, n. 10, y spo mudé dal art. 59, coma 6 dla l.p. di 11 de messé dl 2018, n. 10 Tl test todësch dl art. 19, coma 2 é la parora "Fremdenverkehrsorganisation" gnüda baratada fora cun la parora "Tourismusorganisation", dal art. 59, coma 7 dla l.p. di 11 de messé dl 2018, n. 10.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionA A – Tëmp liede
ActionActionB B – Sport
ActionActioni) Lege provinziala di 19 de forà dl 2001, n. 5
ActionActionArt. 1 (Oget dla lege)  
ActionActionArt. 2 (Profil profescional dl maester de schi)
ActionActionArt. 3 (Categories y livì dla profesciun)
ActionActionArt. 4 (Register profescional provinzial di maestri de schi)
ActionActionArt. 5 (Condiziuns por l´iscriziun tl register provinzial)   
ActionActionArt. 6 (Cursc de formaziun y ajornamënt profescional)  
ActionActionArt. 7 (Comisciuns d´ejam)  
ActionActionArt. 8 (Maestri de schi nia scrić ite tl register profescional provinzial)     
ActionActionArt. 9 (Dovëis dl maester de schi)
ActionActionArt. 10 (Cualificaziuns y spezialisaziuns)
ActionActionArt. 11 (Ajornamënt profescional)
ActionActionArt. 12 (Ćiamena provinziala di maestri de schi)
ActionActionArt. 13 (Funziuns di organns colegiai)
ActionActionArt. 14 (Sanziuns disciplinares y recursc)
ActionActionArt. 15 (Scores de schi)
ActionActionArt. 16 (Autorisaziuns por mëte sö na scora de schi)
ActionActionArt. 17
ActionActionArt. 18
ActionActionArt. 19 (Ativité fora dla scora de schi)
ActionActionArt. 20 (Sanziuns aministratives)
ActionActionArt. 21 (Sanziuns aministratives: prozedöra)
ActionActionArt. 22 (Assiguraziuns)
ActionActionArt. 23  
ActionActionArt. 24 (Mosöres de promoziun)  
ActionActionArt. 25 (Regolamënt d´esecuziun)
ActionActionArt. 26 (Normes transitories)
ActionActionArt. 27
ActionActionArt. 28 (Aboliziun de normes)
ActionActionj) Lege Provinziala di 23 de novëmber dl 2010, n. 14
ActionActionn) Lege provinziala di 12 de novëmber dl 2019, n. 11
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich